Anasayfa / Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Yetki, Görev Ve Sorumlulukları;

1-Kaçak yapıların kontrolü ve takibi konusunda ilgili birim personeliyle denetimlerin yapılması

2-Halk sağlığı ve huzuru için işyeri denetimleri yapmak

3-Vatandaş şikayetlerine ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapıp cevap verilmesi

4-İlçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin denetimlerini yapmak

5-Ruhsatlandırılmasını sağlamak

6-Çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesini sağlamak

7-Mahallelerimizde kurulan günlük halk pazarlarının kurulmasını sağlamak

8-Pazarcı esnafını kayıt altına almak ve denetlemek