Anasayfa / Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumlulukları ;

  1-   Belediyeye gelen dilekçe ve resmi evrakların kayıtlarının yapılarak

tanzim edilmesi ve ilgili müdürlüklere gönderilmesi işini yürütmek.

  2-   Belediye Meclisi ve Encümeninde görüşülmesi talebiyle gelen

evrakları kaydedip Meclis ve Encümen gündemine almak.

3-   Meclis gündeminin meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak.

4-   Meclis gündemini takip etmek, gündem sırasına göre konuların

Mecliste sunumunu yapmak, Meclis görüşmelerini sesli veya görsel

kayıt altına almak.

5-   Meclisten çıkan kararların ilgili yasa hükümlerine göre yazılmasını

sağlayarak ilgili birimlere göndermek.

  6-   Meclis tarafından komisyona havale edilen evrakların komisyonda

incelendikten sonra tekrar bir sonraki meclis gündemine girmesini

sağlamak.

7-   Meclis ve Encümen kararlarının yazılıp, ilgili birimlere dağıtımını

yapmak.

  8-   Belediye dışına giden evrakların gerekli kayıt işlemlerini yapıp, ilgili

kurumlara ve kişilere ulaştırılmasını sağlamak.

  9-   Belediyeye ait posta işlemlerini yürütmek.

10-   Belediyemizde çalışan memur, işçi ve geçici işçi ile uygulama-staj

yapan öğrencilerin her türlü özlük işlerinin yürütülmesi.

11-   Belediyemizde memur statüsünde görevli personelin tayin, terfi,

nakil, emeklilik ve istifa gibi özlük işlerinin yürütülmesi.

12-   Belediyemizde görevli tüm memur ve  işçi personelin izin

işlemlerinin takip edilmesi.

13-   Belediyemizde çalışan memur ve işçi personelin dosyaları ile gizli

sicil dosyalarının muhafaza edilmesi.