Anasayfa / Sunulan Hizmetler

Sunulan Hizmetler

İmar Hizmetleri

-1/1000 ölçekli imar düzenlemesi yapmak. İnşaat ruhsatlarını vermek. Oturma izinlerini vermek. İmar tadilatı yapmak. Mekansal dağılımı ve yoğunlukları hakkında genel prensipleri koymak ve uygulamak

Temizlik Hizmetleri

Ana caddeler dışında kalan, mahalle ve sokakların temizliğini yapmak. Ana caddeler dışındaki alanların çöplerini toplamak

Zabıta Hizmetleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ( bakkal, market, lokanta, imalat, yapım tamir, bakım işleri, fabrika gibi işyerleri). Tatil günleri çalışma izin belgesi vermek. Mesul müdür belgesi vermek (umuma açık yerler için). Sabit pazar yerlerini tespit etmek, düzenlemek ve işletmek. Ana caddeler dışında kalan iş yerleri ve Pazar yerlerinin denetimini yapmak.

Beyan, Vergi ve Tahsilat Hizmetleri

Emlak vergisi beyanını almak. Emlak vergisi tahsilatını yapmak. Ana caddeler dışında ilan reklam vergisi tahsilatı yapmak. Çeşitli gelirler vergisi tahsilatı yapmak. İşyerleri için çevre temizlik vergisi tahsilatı hizmetlerini yapmak.

Park Bahçe Hizmetleri

Ana caddeler ile Büyükşehir Belediyesi‟ ne ait parklar dışında kalan mahalle ve sokaklardaki tüm park ve bahçelerin bakımını yapmak. Gerekli görülen yerlere park bahçe yapılması.

Sosyal Kültürel ve Sportif Hizmetler

Uygun yerlerde spor tesisleri yapmak. Çocuk, genç ve kadınlara yönelik sportif faaliyetler organize etmek. Sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek

Evlendirme Hizmetleri
İlçe sınırları içinde nikah hizmetlerini yürütmek gibi