Anasayfa / Mali Hizmet Müdürlüğü

Mali Hizmet Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumlulukları ;

  1- Belediye Bütçesini yapmak, gelirlerini ve giderlerini hesaplamak.

  2- Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince alınmasına ve  ödenmesine karar verilen her türlü ödemelere verile emri tanzim

ederek ödeme yapmak.

  3- Belediye gelirinin tahsilatını denetleyerek tahsil edilen paraları bankaya yatırmak.

  4-  Birim mutemetlerine avans vermek, avansların yerinde harcanıp  harcanmadığını kontrol ederek mahsubunu yapmak.

  5- Tüm Belediye Personellerinin maaş ve ücretlerinin ödemesini yapmak maaş ve ücretlerden kesilen her türlü vergi, resim, harç ve icraları ilgili dairelere ödemek.

  6- Taşınır, taşınmaz mal yönetmeliklerine göre iş ve işlemlerin kayıtlarını yapmak.

  7- Her mali yıl sonunda geçen mali yılın kesin hesabını çıkartarak,Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra kesin hesabın 1 tanesini 1 ay zarfında Sayıştay Başkanlığına göndermek.

  8- Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmenliğince tutulması  zorunlu olan defter kayıtlarını tutmak.

9- Belediyemizde görevli tüm  işçi personelin maaş, fazla mesai,  ikramiye bordrolarının tahakkuklarının yanı sıra borçlanma,      emeklilik tazminatı ile izin, rapor, doğum, ölüm yardımları gibi her türlü  işlemlerin takip etmek.

10– Belediyemizde görevli tüm memur personelin maaş bordroları, fazla mesai ve ücretle ilgili diğer sosyal haklarla ilgili borçlanma ve diğer  işlemlerini takip etmek.