Hizmetlerimiz Google'da!
Belediye Başkanı Nerede?
Türkoğlu Kent Rehberi
Kamu Hizmet Standartlar Tablosu

S.NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1 YAPI RUHSATI 1-Dilekçe ,2-Kimlik fotokopisi, 3-Tapu veya tapu yerine geçecek kesinleşmiş mahkeme kararları, 4-Zemin etüdü, 5-Kotlu aplikasyon krokisi 6-mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri, 7-TUS belgeleri,8-Fenni mesul dosyaları

30 gün

2 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 1- İskân dilekçesi, 2- Toprak vizesi, 3- Temel vizesi, 4- Isı yalıtım vizesi, 5- Kanal vizesi, 6. Demir vizesi, 7- Emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, 8- Cins değişikliği yazısı, 9- İşgaliye borcu olmadığına dair yazı, 10- SSK’dan ilişiksiz belgesi, 11- Telefon  ankastre vizesi, 12 -Sığınak raporu, 13- İş bitirme tutanağı, 14- Harç ve ücretler, 15- Mal sahipleri taahhütnamesi,

30 gün

3 İMAR ÇAPI 1-Dilekçe,  2-Aplikasyon krokisi, 3- Tapu fotokopisi, 4- Harç makbuzu

1 gün

4 İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞ VEYA İLAVE İMAR PLANI TALEBİ 1-Dilekçe,2-İmar plan değişikliği veya İlave imar planı dosyası

90 gün

5 KUŞAT RUHSAT İŞLERİ 1-Kimlik fotokopisi, 2- Maliye vergi levhası fotokopisi, 3-  1 Adet fotoğraf, 4- Ustalık belgesi, 5- Kira kontratı fotokopisi,  6- Esnaf sicil ticaret odası veya sanayi odası kaydı 7- Ticaret sicil gazetesi imza sirküsü, 8- Tapu fotokopisi veya yapı kullanma izin belgesi 9- İtfaiye raporu

1 gün

6 CENAZE, DEFİN İŞLERİ

 

1- Doktor raporu, 2- Nüfus kâğıdı, 3- Ölüm belgesi

1 gün

7 ASKER AİLESİNE YAPILAN YARDIM  1-Başvuru dilekçesi, 2- Tapu kaydı 3- Emlak kaydı 4- Askerlik terhis belgesi 5-Nüfus kayıt örneği

7 gün

8

 

NİKAH İŞLEMLERİ 1- Nüfus cüzdanı, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- Evlenme beyannamesi, 4- Fotoğraf, 5- Sağlık raporu, 6- İzin belgesi.

1 gün

9

 

İHALE İŞLEMLERİ 1- İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenen belgeler

7 ile 40 gün arası

10 GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

 

1- Ödeme ile ilgili belgeler.

2 saat

11

 

GİDERİN ÖDENMESİ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evraklar (Yapılan hizmete göre değişir)

7 gün

12 ÖLÇÜ VE AYAR İŞLERİ  Müracaat beyannamesi

1 saat

 

13 2. ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSE SELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI  1-Dilekçe, 2-Bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik belgesi ve oda kaydı, 3-GSM ruhsatı, 4-Kapasite raporu,  5-Sorumlu Müdür, Şirketler için bunlara ilave olarak; 1-İmza sirküleri, 2-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi

3 gün

14 GIDA SİCİL BELGESİ 1-Tam ve eksiksiz doldurulacak beyanname 2- Maliye vergi levhası fotokopisi, 3- Ustalık belgesi veya sorumlu müdür sözleşmesi,, 4- Esnaf sicil veya ticaret odası kaydı, 5-Şirket ana sözleşmesi ve ticaret sicil gazetesi, 6-Tapu fotokopisi ,7- Yapı kullanma izin belgesi, 8-İşyeri vaziyet planı, 9-Kapasite raporu, 10- İtfaiye Amirliği görüşü (Raporu)

1 gün

15 YOL RAYİCİ 1- Başvuru dilekçesi

1 saat

16 YANGIN RAPORU 1- Başvuru dilekçesi

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                 İkinci Müracaat Yeri:

İsim  : Halis SAYGILI                                                                                           İsim   : Osman OKUMUŞ

Unvan: Belediye Başkan Yardımcısı                                                              Unvan: Belediye Başkanı

Adres : Gaziler mah. İstiklal Cad. No : 2/1- Türkoğlu                                    Adres : Gaziler mah. İstiklal cad. no: /1Türkoğlu

Tel    : 0 344 618 10 05                                                                                              Tel     : 0 344 618 10 05 –

Faks  : 0 344 618 11 35                                                                                                 Faks   : 0 344 618 11 35

E-Posta :  halis_saygili@hotmail.com                                                                   E-Posta :

 

Gaziantep web tasarım | 5s işyeri organizasyonu