Anasayfa / Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

S.NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1YAPI RUHSATI1-Dilekçe ,2-Kimlik fotokopisi, 3-Tapu veya tapu yerine geçecek kesinleşmiş mahkeme kararları, 4-Zemin etüdü, 5-Kotlu aplikasyon krokisi 6-mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri, 7-TUS belgeleri,8-Fenni mesul dosyaları30 gün
2YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ1- İskân dilekçesi, 2- Toprak vizesi, 3- Temel vizesi, 4- Isı yalıtım vizesi, 5- Kanal vizesi, 6. Demir vizesi, 7- Emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, 8- Cins değişikliği yazısı, 9- İşgaliye borcu olmadığına dair yazı, 10- SSK’dan ilişiksiz belgesi, 11- Telefon  ankastre vizesi, 12 -Sığınak raporu, 13- İş bitirme tutanağı, 14- Harç ve ücretler, 15- Mal sahipleri taahhütnamesi,30 gün
3İMAR ÇAPI1-Dilekçe,  2-Aplikasyon krokisi, 3- Tapu fotokopisi, 4- Harç makbuzu1 gün
4İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞ VEYA İLAVE İMAR PLANI TALEBİ1-Dilekçe,2-İmar plan değişikliği veya İlave imar planı dosyası90 gün
5KUŞAT RUHSAT İŞLERİ1-Kimlik fotokopisi, 2- Maliye vergi levhası fotokopisi, 3-  1 Adet fotoğraf, 4- Ustalık belgesi, 5- Kira kontratı fotokopisi,  6- Esnaf sicil ticaret odası veya sanayi odası kaydı 7- Ticaret sicil gazetesi imza sirküsü, 8- Tapu fotokopisi veya yapı kullanma izin belgesi 9- İtfaiye raporu1 gün
6NİKAH İŞLEMLERİ1- Nüfus cüzdanı, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- Evlenme beyannamesi, 4- Fotoğraf, 5- Sağlık raporu, 6- İzin belgesi.1 gün
7İHALE İŞLEMLERİ1- İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenen belgeler7 ile 40 gün arası
8GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ1- Ödeme ile ilgili belgeler.2 saat
9GİDERİN ÖDENMESİMahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen evraklar (Yapılan hizmete göre değişir)7 gün
102. ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSE SELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI1-Dilekçe, 2-Bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik belgesi ve oda kaydı, 3-GSM ruhsatı, 4-Kapasite raporu,  5-Sorumlu Müdür, Şirketler için bunlara ilave olarak; 1-İmza sirküleri, 2-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi3 gün
11GIDA SİCİL BELGESİ1-Tam ve eksiksiz doldurulacak beyanname 2- Maliye vergi levhası fotokopisi, 3- Ustalık belgesi veya sorumlu müdür sözleşmesi,, 4- Esnaf sicil veya ticaret odası kaydı, 5-Şirket ana sözleşmesi ve ticaret sicil gazetesi, 6-Tapu fotokopisi ,7- Yapı kullanma izin belgesi, 8-İşyeri vaziyet planı, 9-Kapasite raporu, 10- İtfaiye Amirliği görüşü (Raporu)1 gün
15YOL RAYİCİ1- Başvuru dilekçesi1 saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                              İkinci Müracaat Yeri:

İsim  : Tuncay SARIKAYA                                                                İsim   : Osman OKUMUŞ

Unvan: Yazı İşleri Müdür V.                                                            Unvan: Belediye Başkanı

Adres : Fatih mah. Mahir Ünal                                                       Adres : Fatih mah. Mahir Ünal

Cad. No : 22/2 Türkoğlu                                                                  Cad. No : 22/2 Türkoğlu

Tel : 0 344 618 10 05                                                                      Tel : 0 344 618 10 05

Faks  : 0 344 618 13 60                                                                  Faks   : 0 344 618 13 60

E-Posta : tuncay-sarikaya@hotmail.com                                   E- Posta :