Hizmetlerimiz Google'da!
Belediye Başkanı Nerede?
Türkoğlu Kent Rehberi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1-Belediyesi sınırları içerisinde imar kanunu, yapı denetim kanunu, ilgili genelgeler, meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; imar durumu düzenlemek

2-İlgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak,

3-Proje tasdiki (mimari statik-elektrik-mekanik tesisat) yaparak yapı ruhsatı düzenlemek ve belediye sınırları içerisindeki imar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan yapı ruhsatları olarak tamamlanmış binalara yapı kullanma izin belgesi vermek.

Gaziantep web tasarım | 5s işyeri organizasyonu