Hizmetlerimiz Google'da!
Belediye Başkanı Nerede?
Türkoğlu Kent Rehberi
GAVUR GÖLÜ

Beş maddede toplanan bu karar gereğince, Devlet Planlama Müsteşarlığına, Çevre Orman Bakanlığına, Tarım Bakanlığına ve Tigem Genel Müdürlüğüne Valilikçe gerekli yazılar yazılmıştır. Tigem’e ait 644 parselin özelleştirme kapsamı dışına alınmasına ilişkin bu yazıların, Tigem Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi istenmiştir. Tigem Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında, söz konusu parselin Kahramanmaraş İl Özel idaresi adına 2942 sayılı yasanın 30. maddesi gereğince kamulaştırılması, rayiç bedelin tespit edilerek sonucun bildirilmesi istenmiştir. Sonuç olarak Valilik Özel İdare adına bu kamulaştırmayı gerçekleştirmemiş ve TİGEM’E verilecek cevabi yazı, bilemediğimiz nedenlerle Valilikçe dondurulmuştur. Konu bu noktada tıkanıp kalmıştır. Arkadan Tigem arazisi 2006′ da kira yoluyla özelleştirilmiştir.

Böylece sona gelinen bir fırsat değerlendirilememiş, konu dar ufukluluğa kurban edilmiştir. o günden bu yana önemli bir fırsat kaçırılmış, çok kıymetli bir zaman dilimi boşa harcanmıştır. Konun bekletilmeye tahammülü yoktur. Kalındığı noktadan “ORTA YOL PROJESİNE” yeniden başlanması gerekir diye düşünüyoruz.

ORTA YOL PROJESİNİN İÇERİÖİ “ORTA YOL PROJESİ” üçayaktan oluşmaktadır.

1. AYAK: Yukarda sözü geçen hazineye ait parselle mülkiyeti

TİGEM’E ait (lO 030) dekar alanda sulak alan KUŞ CENNETİ oluşturulacak. Bunun için gerekli teknik işlemler yapılacak, suyun bu alanda toplanması sağlanacak. Ayrıca bu alandan geçecek Kılavuzlu sulama kanalından bir boruyla belli kuturda suyun göle akıtılması, aynı kuturda gölden kanala tahliye yapılarak göl suyunun, mikro organizmaların çoğalmasına-yaşamasına uygun bir ortamın oluşumuna olanak verilmesi sağlanacak.

II. AYAK: İleride Gavur Gölün’ den kalma tek anı Bababurun önündeki dişbudak ormanlarıyla Tl GEM idari binalarının ağaçlı bölümü birleştirilerek burada bir MİLLİ PARK oluşumunun sağlanması. Bu kesim göl kurutulmadan önce Kahramanmaraşlıların nergislik alanı olarak kullandıkları mesire yeriydi. Yaşlı kişiler çok iyi hatırlarlar, şubattan itibaren burası cıvıl, cıvıl insan dolardı. Bataklıktan nergis, Bababurun kayalıklarından sümbül, menekşe toplarlar, geç vakte kadar eğlenirlerdi.

Böyle bir park kültür değerleriyle yeniden ihya edilebilir. Bu mesire ve park alanı Kahramanmaraş yöre turizmine büyük katkılar sağlayabilir.

III. AYAK: Bu parkta bir hayvanat bahçesi ve buradan göle bir kanal açılmasını içermektedir. Kanalın ucuna yerleştirilecek bir kule, kuşların kendi doğalortamında, araştırmacı, turist ya da öğrenciler tarafından izlenebilmesini sağlayacaktır. Böylece çevredeki onlarca yerleşim birimindeki öğrenciler için canlı bir biyoloji laboratuarı oluşacaktır. çevreye yeni istihdam kaynakları, yöre turizminin gelişimine sayısız yararlar sağlayacaktır

SONUÇ:

BU PROJENİN GETİRİLERİ

ı. Özellikle, özel mülkiyete dokunulmayacak, çevre çiftçileri tedirgin ve mağdur edilmeyecek. Buna dayalı bir hukuki sorun da yaşanmayacaktır.

2. Ekosistemin çökertilen ayağı yeniden işlevini üstlenecek. Dünya kuş göç yolu üzerinde önemli ve ilginç bir kuş popülasyonun canlanması sağlanacak.

3. Sağlık Ovası’nın taban suyu bu gölden beslenecek. Çiftçiler bundan Yararlanacak.

4. Bu gölün çevre tanıtımına, ekolojisine, turizmine ve ekonomisine olumlu katkıları olacak. Çünkü gelişmiş ülke turistleri için sulak alanlar çok özel, çok ilginç yerlerdir. Ayrıca yöre ulaşımı da çok elverişlidir. Adana- K.Maraş karayolu ve Pevzipaşa-Malatya Devlet Demir yolu buradan geçmektedir.

5. Beyoğlu Beldesi’nde Babaurun Tepesi, Maraş Kurtuluş savaşındaki I. ,II. Bababurun savunmalarıyla üstlendiği tarihi misyona yakışır biçimde Belde

Belediyesince, KALE, ŞEHİTLER ANlTl, ŞELALE, PİKNİK ve DİNLENME

P ARKLAR YLA şimdiden büyük ilgi odağı olmaya başlamıştır. Özellikle doğal görünümlü kalesi karayoluna teğet, her tarafa hakim yüksek bir tepede yer almaktadır. Ayrıca 4. zamanda yaşamış büyük omurgalılardan MAMUT iskeletleri de Türkiye’de bir ilk olarak Gavur Gölü kıyısında bulunmuş,

Kahramanmaraş ve Yöre turizminin tanıtımı için önemli bir değer oluşturmuştur.

6. Bu proje, hiçbir hukuki sorunu olmayan, yarım kalmış, takip edildiğinde gerçekleşmesi için, önünde fazlaca engelolmayan bir projedir. 7. Bu projenin gerçekleştirilmesi halinde, Gavur Gölü’nü kurutmakla ekosisteme verdiğimiz büyük zarar adına, doğadan özür dilemiş, geleceğimize bir nebzede olsa borcumuzu ödemiş, onlara yaşanılabilir sağlıklı bir çevre bırakmakla bize düşen görevi yerine getirmiş olmanın, vicdani rahatlığına kavuşuruz.           ,

8. Bu süreçte projenin gerçekleşmesine katkı sağlayacak, destek verecek Siyasilerimize, Kamu ve Yerel Yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, Akademik çevrelere, Yerel, Ulusal basınımıza, RADYO, TV kuruluşlanmıza, çevre ve doğa dostlanna; şimdiden “Gavur Gölü ve Doğal Hayatı Koruma Derneği” adına teşekkür ederiz. Kamuoyu oluşturulması adına herkesten konuya ilgi ve duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyoruz

 

Beş maddede toplanan bu karar gereğince, Devlet Planlama Müsteşarlığına, Çevre Orman Bakanlığına, Tarım Bakanlığına ve Tigem Genel Müdürlüğüne Valilikçe gerekli yazılar yazılmıştır. Tigem’e ait 644 parselin özelleştirme kapsamı dışına alınmasına ilişkin bu yazıların, Tigem Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi istenmiştir. Tigem Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında, söz konusu parselin Kahramanmaraş İl Özel idaresi adına 2942 sayılı yasanın 30. maddesi gereğince kamulaştırılması, rayiç bedelin tespit edilerek sonucun bildirilmesi istenmiştir. Sonuç olarak Valilik Özel İdare adına bu kamulaştırmayı gerçekleştirmemiş ve TİGEM’E verilecek cevabi yazı, bilemediğimiz nedenlerle Valilikçe dondurulmuştur. Konu bu noktada tıkanıp kalmıştır. Arkadan Tigem arazisi 2006′ da kira yoluyla özelleştirilmiştir.

Böylece sona gelinen bir fırsat değerlendirilememiş, konu dar ufukluluğa kurban edilmiştir. o günden bu yana önemli bir fırsat kaçırılmış, çok kıymetli bir zaman dilimi boşa harcanmıştır. Konun bekletilmeye tahammülü yoktur. Kalındığı noktadan “ORTA YOL PROJESİNE” yeniden başlanması gerekir diye düşünüyoruz.

ORTA YOL PROJESİNİN İÇERİÖİ “ORTA YOL PROJESİ” üçayaktan oluşmaktadır.

1. AYAK: Yukarda sözü geçen hazineye ait parselle mülkiyeti

TİGEM’E ait (lO 030) dekar alanda sulak alan KUŞ CENNETİ oluşturulacak. Bunun için gerekli teknik işlemler yapılacak, suyun bu alanda toplanması sağlanacak. Ayrıca bu alandan geçecek Kılavuzlu sulama kanalından bir boruyla belli kuturda suyun göle akıtılması, aynı kuturda gölden kanala tahliye yapılarak göl suyunun, mikro organizmaların çoğalmasına-yaşamasına uygun bir ortamın oluşumuna olanak verilmesi sağlanacak.

II. AYAK: İleride Gavur Gölün’ den kalma tek anı Bababurun önündeki dişbudak ormanlarıyla Tl GEM idari binalarının ağaçlı bölümü birleştirilerek burada bir MİLLİ PARK oluşumunun sağlanması. Bu kesim göl kurutulmadan önce Kahramanmaraşlıların nergislik alanı olarak kullandıkları mesire yeriydi. Yaşlı kişiler çok iyi hatırlarlar, şubattan itibaren burası cıvıl, cıvıl insan dolardı. Bataklıktan nergis, Bababurun kayalıklarından sümbül, menekşe toplarlar, geç vakte kadar eğlenirlerdi.

Böyle bir park kültür değerleriyle yeniden ihya edilebilir. Bu mesire ve park alanı Kahramanmaraş yöre turizmine büyük katkılar sağlayabilir.

III. AYAK: Bu parkta bir hayvanat bahçesi ve buradan göle bir kanal açılmasını içermektedir. Kanalın ucuna yerleştirilecek bir kule, kuşların kendi doğalortamında, araştırmacı, turist ya da öğrenciler tarafından izlenebilmesini sağlayacaktır. Böylece çevredeki onlarca yerleşim birimindeki öğrenciler için canlı bir biyoloji laboratuarı oluşacaktır. çevreye yeni istihdam kaynakları, yöre turizminin gelişimine sayısız yararlar sağlayacaktır

SONUÇ:

BU PROJENİN GETİRİLERİ

ı. Özellikle, özel mülkiyete dokunulmayacak, çevre çiftçileri tedirgin ve mağdur edilmeyecek. Buna dayalı bir hukuki sorun da yaşanmayacaktır.

2. Ekosistemin çökertilen ayağı yeniden işlevini üstlenecek. Dünya kuş göç yolu üzerinde önemli ve ilginç bir kuş popülasyonun canlanması sağlanacak.

3. Sağlık Ovası’nın taban suyu bu gölden beslenecek. Çiftçiler bundan Yararlanacak.

4. Bu gölün çevre tanıtımına, ekolojisine, turizmine ve ekonomisine olumlu katkıları olacak. Çünkü gelişmiş ülke turistleri için sulak alanlar çok özel, çok ilginç yerlerdir. Ayrıca yöre ulaşımı da çok elverişlidir. Adana- K.Maraş karayolu ve Pevzipaşa-Malatya Devlet Demir yolu buradan geçmektedir.

5. Beyoğlu Beldesi’nde Babaurun Tepesi, Maraş Kurtuluş savaşındaki I. ,II. Bababurun savunmalarıyla üstlendiği tarihi misyona yakışır biçimde Belde

Belediyesince, KALE, ŞEHİTLER ANlTl, ŞELALE, PİKNİK ve DİNLENME

P ARKLAR YLA şimdiden büyük ilgi odağı olmaya başlamıştır. Özellikle doğal görünümlü kalesi karayoluna teğet, her tarafa hakim yüksek bir tepede yer almaktadır. Ayrıca 4. zamanda yaşamış büyük omurgalılardan MAMUT iskeletleri de Türkiye’de bir ilk olarak Gavur Gölü kıyısında bulunmuş,

Kahramanmaraş ve Yöre turizminin tanıtımı için önemli bir değer oluşturmuştur.

6. Bu proje, hiçbir hukuki sorunu olmayan, yarım kalmış, takip edildiğinde gerçekleşmesi için, önünde fazlaca engelolmayan bir projedir. 7. Bu projenin gerçekleştirilmesi halinde, Gavur Gölü’nü kurutmakla ekosisteme verdiğimiz büyük zarar adına, doğadan özür dilemiş, geleceğimize bir nebzede olsa borcumuzu ödemiş, onlara yaşanılabilir sağlıklı bir çevre bırakmakla bize düşen görevi yerine getirmiş olmanın, vicdani rahatlığına kavuşuruz.           ,

8. Bu süreçte projenin gerçekleşmesine katkı sağlayacak, destek verecek Siyasilerimize, Kamu ve Yerel Yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, Akademik çevrelere, Yerel, Ulusal basınımıza, RADYO, TV kuruluşlanmıza, çevre ve doğa dostlanna; şimdiden “Gavur Gölü ve Doğal Hayatı Koruma Derneği” adına teşekkür ederiz. Kamuoyu oluşturulması adına herkesten konuya ilgi ve duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Kurucu Başkanlığını Beyoğlu Belediye Başkanı  Osman Okumuş’un üstlendiği  Gavur Gölü Doğal Hayatı Koruma Derneği ilk toplantısını yaparak, olağan kongre sürecini başlatırken, nelerin yapılması yönünde görüş alışverişi yapıldı.

Gavur Gölü ile ilgili ciddi çalışmalar ortaya koyan ve derneğinde kurucu üyesi bulunan  eğitimci Mustafa Okumuş, bu konuda bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üyelerin ortak görüşü olarak ortaya çıkan “ Gavur Gölü orta yol projesi” tartışılarak izlenecek yol da tespit edildi.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kurucu başkan Osman Okumuş; Derneğimizin ilk kuruluşunda bulunan değerli doğa severler dışında şehrimizin önde gelen isimlerini de yazarak, geniş katılımlı bir genel kurul yaparak, derneğimizin çalışmalarını hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir vatandaşın arazilerini ellerinden almadan ortaya koyduğumuz bu projemizin adı  “orta yol projesidir”  Bu projemizin toplumun tamamınca benimseneceğini düşünüyoruz. Hedefimiz birkaç yıl içinde o bölgede doğal yaşamın yeniden hayat bulmasıdır. Bu süreçte bize destek olan bütün ilgililere ve yetkililere de teşekkür ediyorum” dedi.

ORTA YOL PROJESİ VE BU GÜNKÜ DURUM

Bilindiği gibi Gavur Gölü sazlığı ı 950- ı 960 aralığında sivrisinek ve sıtmanın çevre sağlığına verdiği zararı önlemek ve de topraksız çiftçiye toprak dağıtmak amacıyla kurutuldu. Ayni nedenlerle Antakya -Kahramanmaraş fay hattı üzerinde bulunan Antakya önündeki Amik Gölü, İslahiye-Fevzipaşa yakınındaki Emen Gölü, Narlı ovası altındaki Mizmilli Bataklık ve gölleri de kurutuldu. Gavur Gölü’nün kurtulmasıyla oluşan araziye Sağlık Ovası adı verildi. Ancak çevre halkı Sağlık Ovası ‘nı pek telaffuz etmiyor; eskiden olduğu gibi buraya “Gavur Gölü” demeye devam ediyor.

Dünya ekosisteminde yer alan çok önemli bir kuş göç yolu üzerindeki bu göllerin kurutulmasıyla zengin bir kuş popülasyonun önü kesildi. Böylece Dünya Ekosisteminin bu bölgedeki ayakları çökertildi. Çevre ekolojik dengeleri bozuldu. Doğa kendine verdiğimiz bu zarara ancak ı 5 yıl dayanabildi. Çeşitli nedenlerle Sağlık Ovası kod kaybetti. Yeniden çanaklaştı. On beş yıl gibi kısa bir sürenin sonunda Sağlık Ovası göllüğünü hatırlamaya ve su tutmaya başladı. O günün şartlarında yanlış da olsa bu göller kurutulmuş, geleceğe yansımaları pek hesaplanamamıştır. Bu uygulamayı gerçekleştirenler bu gün hayli ileri yaştalar.

Yaptıkları yanlışın farkına varsala da geriy= .. nüşü olmayan bir çıkmazda, vicdanlarıyla hesaplaşmalarının bize pek yarı olı az. Şimdi bize düşen geçmişi suçlamak değil, bu günün koşullarında neler ya abiliriz, bu konuda ne gibi projeler üretebiliriz? Kısa vadede bu soruna çÔzüm üretmemiz gerekiyor. İşte ORTA YOL projesi bu gerekçeden doğdu; bu nedenle gündeme geldi. Artık gölü eski haliyle ihya etmek oldukça zor ve çetrefil bir uğraştır. Elli yıldır bu yönlü söylemler temennilerde kalmıştır. Eyleme dönüşme şansı olmamıştır; olamaz da. Çünkü burada 34 000 dekar özel mülkiyet, 20 71 ı dekar Tigem Genel Müdürlüğü mülkiyeti var. Bu sorunları aşmak pek kolay görülmüyor. Devletinse kamulaştırma politikası yok. Kendi elindeki mülkiyeti ya uzun süreli kira ya da mülkiyetini devrederken bu konuda destek beklemek hayalolur. Ya da onlarca yıl yetmez sorunun çözümüne.

60 Yıldır kuş cenneıçilerinin buranın gerçeklerini bilmeden ham hayaller peşinde koştuklarına da tanık oldum. Bu çevreyi gerçekleriyle çok iyi tanıyorum. Çocukluğum ve gençliğimin bir bölümü Gavur Gölüyle iç-içe geçti. Kurutulduktan sonra oluşan Sağlık Ovası sorunlarını ve çiftçilerin çektikleri sıkıntıları da biliyorum. Bu nedenle olması gereken, kimseyi mağdur etmeyecek, hukuki sorun içermeyen tek çare ORTA YOL projesi olduğuna inanıyorum.

Bu nedenle beş yıl önce 10 000 dekarlık sahada bir sulak alan, kuş cenneti kurulmasını ön gören ORTA YOL projesini hazırladım. Bu proje çevre İlçe ve Belde Belediye başkanlarının ve Türkoğlu Kalkındırma ve Güç birliğinin de katılımıyla ortak bir öneri olarak Valiliğimize sunuldu. Valilik projeye çok sıcak yaklaştı. Hemen çalışmalar başlattı. İki aşamalı grupların hazırladığı plan ve projeler, Vali Sayın İlhan Atış’ın başkanlığında geniş bir katılımla( Çevre Orman Bakanlığı Doğal Varlıkları Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcı, Tarım Bakanlığı ‘ndan bir uzman, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, ilgili yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri) tartışılarak 17.5.2005 tarihli GAVUR GÖLÜ (SEVGİ GÖLÜ)RESTORASYON TOPLANTISI KARARI olarak kabul edildi. ORTA YOL PROJESİYLE İLGİLİ KARARIN İÇERİĞİ

1- Hazineye ait 1211 No lu parselin 3.78 hektarlık kısmı ile TİGEM’e ait 644 No’lu parselin 6.52 hektarlık kısmı olmak üzere toplam: 1.030 hektar(10 030 dekar) alanda yıl boyunca su bulundurulacak şekilde sulak alan ekosistemi oluşturulmasına, 2- Bunun için TİGEM’E ait 644 No’lu parselde göloluşturulması istenen alanın özelleştirme kapsamı dışında bırakılarak, projeyi yürütmek üzere

Kahramanmaraş İl Özel İdaresine tahsisi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kahramanmaraş Valiliğince Yüksek Planlama Kuruluna sunulmak üzere, Devlet Planlama Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmasına,

3- ( … )

4- Bu güne kadar Gavur Gölü olarak bilinen gölün rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, adının “SEVGİ GÖLÜ” olarak değiştirilmesine,

5- Hazırlanan raporun Haziran 2006 tarihinde yapılacak bu komisyonun ikici toplantısında görüşülerek nihai kararın verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Beş maddede toplanan bu karar gereğince, Devlet Planlama Müsteşarlığına, Çevre Orman Bakanlığına, Tarım Bakanlığına ve Tigem Genel Müdürlüğüne Valilikçe gerekli yazılar yazılmıştır. Tigem’e ait 644 parselin özelleştirme kapsamı dışına alınmasına ilişkin bu yazıların, Tigem Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi istenmiştir. Tigem Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında, söz konusu parselin Kahramanmaraş İl Özel idaresi adına 2942 sayılı yasanın 30. maddesi gereğince kamulaştırılması, rayiç bedelin tespit edilerek sonucun bildirilmesi istenmiştir. Sonuç olarak Valilik Özel İdare adına bu kamulaştırmayı gerçekleştirmemiş ve TİGEM’E verilecek cevabi yazı, bilemediğimiz nedenlerle Valilikçe dondurulmuştur. Konu bu noktada tıkanıp kalmıştır. Arkadan Tigem arazisi 2006′ da kira yoluyla özelleştirilmiştir.

Böylece sona gelinen bir fırsat değerlendirilememiş, konu dar ufukluluğa kurban edilmiştir. o günden bu yana önemli bir fırsat kaçırılmış, çok kıymetli bir zaman dilimi boşa harcanmıştır. Konun bekletilmeye tahammülü yoktur. Kalındığı noktadan “ORTA YOL PROJESİNE” yeniden başlanması gerekir diye düşünüyoruz.

ORTA YOL PROJESİNİN İÇERİÖİ “ORTA YOL PROJESİ” üçayaktan oluşmaktadır.

1. AYAK: Yukarda sözü geçen hazineye ait parselle mülkiyeti

TİGEM’E ait (lO 030) dekar alanda sulak alan KUŞ CENNETİ oluşturulacak. Bunun için gerekli teknik işlemler yapılacak, suyun bu alanda toplanması sağlanacak. Ayrıca bu alandan geçecek Kılavuzlu sulama kanalından bir boruyla belli kuturda suyun göle akıtılması, aynı kuturda gölden kanala tahliye yapılarak göl suyunun, mikro organizmaların çoğalmasına-yaşamasına uygun bir ortamın oluşumuna olanak verilmesi sağlanacak.

II. AYAK: İleride Gavur Gölün’ den kalma tek anı Bababurun önündeki dişbudak ormanlarıyla Tl GEM idari binalarının ağaçlı bölümü birleştirilerek burada bir MİLLİ PARK oluşumunun sağlanması. Bu kesim göl kurutulmadan önce Kahramanmaraşlıların nergislik alanı olarak kullandıkları mesire yeriydi. Yaşlı kişiler çok iyi hatırlarlar, şubattan itibaren burası cıvıl, cıvıl insan dolardı. Bataklıktan nergis, Bababurun kayalıklarından sümbül, menekşe toplarlar, geç vakte kadar eğlenirlerdi.

Böyle bir park kültür değerleriyle yeniden ihya edilebilir. Bu mesire ve park alanı Kahramanmaraş yöre turizmine büyük katkılar sağlayabilir.

III. AYAK: Bu parkta bir hayvanat bahçesi ve buradan göle bir kanal açılmasını içermektedir. Kanalın ucuna yerleştirilecek bir kule, kuşların kendi doğalortamında, araştırmacı, turist ya da öğrenciler tarafından izlenebilmesini sağlayacaktır. Böylece çevredeki onlarca yerleşim birimindeki öğrenciler için canlı bir biyoloji laboratuarı oluşacaktır. çevreye yeni istihdam kaynakları, yöre turizminin gelişimine sayısız yararlar sağlayacaktır

SONUÇ:

BU PROJENİN GETİRİLERİ

ı. Özellikle, özel mülkiyete dokunulmayacak, çevre çiftçileri tedirgin ve mağdur edilmeyecek. Buna dayalı bir hukuki sorun da yaşanmayacaktır.

2. Ekosistemin çökertilen ayağı yeniden işlevini üstlenecek. Dünya kuş göç yolu üzerinde önemli ve ilginç bir kuş popülasyonun canlanması sağlanacak.

3. Sağlık Ovası’nın taban suyu bu gölden beslenecek. Çiftçiler bundan Yararlanacak.

4. Bu gölün çevre tanıtımına, ekolojisine, turizmine ve ekonomisine olumlu katkıları olacak. Çünkü gelişmiş ülke turistleri için sulak alanlar çok özel, çok ilginç yerlerdir. Ayrıca yöre ulaşımı da çok elverişlidir. Adana- K.Maraş karayolu ve Pevzipaşa-Malatya Devlet Demir yolu buradan geçmektedir.

5. Beyoğlu Beldesi’nde Babaurun Tepesi, Maraş Kurtuluş savaşındaki I. ,II. Bababurun savunmalarıyla üstlendiği tarihi misyona yakışır biçimde Belde

Belediyesince, KALE, ŞEHİTLER ANlTl, ŞELALE, PİKNİK ve DİNLENME

P ARKLAR YLA şimdiden büyük ilgi odağı olmaya başlamıştır. Özellikle doğal görünümlü kalesi karayoluna teğet, her tarafa hakim yüksek bir tepede yer almaktadır. Ayrıca 4. zamanda yaşamış büyük omurgalılardan MAMUT iskeletleri de Türkiye’de bir ilk olarak Gavur Gölü kıyısında bulunmuş,

Kahramanmaraş ve Yöre turizminin tanıtımı için önemli bir değer oluşturmuştur.

6. Bu proje, hiçbir hukuki sorunu olmayan, yarım kalmış, takip edildiğinde gerçekleşmesi için, önünde fazlaca engelolmayan bir projedir. 7. Bu projenin gerçekleştirilmesi halinde, Gavur Gölü’nü kurutmakla ekosisteme verdiğimiz büyük zarar adına, doğadan özür dilemiş, geleceğimize bir nebzede olsa borcumuzu ödemiş, onlara yaşanılabilir sağlıklı bir çevre bırakmakla bize düşen görevi yerine getirmiş olmanın, vicdani rahatlığına kavuşuruz.         

8. Bu süreçte projenin gerçekleşmesine katkı sağlayacak, destek verecek Siyasilerimize, Kamu ve Yerel Yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, Akademik çevrelere, Yerel, Ulusal basınımıza, RADYO, TV kuruluşlanmıza, çevre ve doğa dostlanna; şimdiden “Gavur Gölü ve Doğal Hayatı Koruma Derneği” adına teşekkür ederiz. Kamuoyu oluşturulması adına herkesten konuya ilgi ve duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyoruz

 

Bir Mesaj Yazın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gaziantep web tasarım | 5s işyeri organizasyonu