Anasayfa / Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumlulukları;

1-İlçe sınırları içerisinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak mevcutların onarımını sağlamak gereğinde imal etmek gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak

2-Kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastrol duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayı sağlayarak hizmet götürmek, müdürlüğün başlıca görevleridir.