Anasayfa / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumluluk

1-Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak

2-Belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını ve takibini sağlamak

3-Halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak

4-Belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak

5-Belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak,

6-Beyaz masa aracılığıyla halkın istek ve şikayetlerini cevaplandırmak

7-Halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlamak

8-Belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması, halkın belediyeye ve belediyenin halkla karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması.